Про структуру і форми методичної роботи у Радинському НВО
«ЗОШ – І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Науково-методична робота в школі організована згідно ЗУ «Про загальну середню освіту», рекомендацій МОНУ «Про організацію методичної роботи із педагогічними кадрами», Положення про методичний кабінет загальноосвітнього закладу, наказів відділу освіти Поліської райдержадміністрації. В школі розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов організації навчально-виховного процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів. Структура методичної роботи закладу включає заходи по створенню та покращенню навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, формуванню методичної культури педагогічних працівників, дослідно-експертну та аналітико-моніторингову діяльність педагогічного колективу.

У школі діє 6 методичних об’єднань, з них м/о класних керівників, вихователів ДНЗ «Струмочок» та 4 предметних м/о: суспільно-гуманітарних наук, природничо-математичних наук, художньо-естетичного циклу, початкових класів. Засідання м/о відбуваються не менше 4 разів на рік, під час яких розглядаються нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми викладання навчальних дисциплін, ознайомлення з науково-методичною літературою, стан та ефективність організації самоосвітньої діяльності вчителів, впровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних технологій, проведення предметних тижнів, організація та результативність роботи з обдарованою молоддю, аналіз результатів моніторингу якості навчально-виховного процесу та пошук шляхів подолання недоліків і піднесення якості знань учнів.

Згідно перспективного та річного плану роботи школи педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою «Сучасний урок – спільна творчість учителя та учня в процесі формування особистості дитини й підготовка її до життя». Робота над проблемною темою спланована на п’ять років та включає поетапну її реалізацію, що висвітлює напрямки діяльності педколективу по діагностиці, теоретичному обґрунтуванню та практичному дослідженню проблеми, систематизації, узагальненню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду. Плануванням передбачено поєднання індивідуальних, групових та колективних форм роботи, їх модернізація на інноваційній основі. Питання ефективності роботи по реалізації науково-методичної проблеми розглядаються на засіданнях шкільних методоб’єднань, методичної та педагогічної рад.

З метою підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу в умовах особистісно-орієнтованого навчання в школі впроваджено діагностування та анкетування вчителів та учнів, теоретичне вивчення стану проблемного питання, створення ефективного механізму реалізації комплексно-цільових програм, упровадження у навчально-виховний процес інтерактивних технологій, педагогіки співпраці.

З метою здійснення системного підходу до організації методичної роботи, пропагування кращого педагогічного досвіду та підвищення рівня фахової майстерності в школі стало традиційним проведення предметних тематичних тижнів, під час яких відкриті уроки та позакласні заходи відвідують батьки, колеги-предметники, молоді вчителі. Крім участі в шкільних педагогічних та методичних заходах, вчителі школи беруть активну участь в роботі районних методичних об’єднань та творчих груп, районних семінарах, конкурсах фахової майстерності районного та обласного рівнів, що позитивно впливає на розвиток їх педагогічної майстерності. Так, за останні 5 років - 13 вчителів стали призерами районних етапів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», «Класний керівник року», «Освіта Київщини».

З метою забезпечення якісного методичного та професійного рівня діяльності педпрацівників за останні 5 роки згідно графіка та перспективного планування пройшли курсову підготовку на базі КОІПОПК 23 вчителів, 18 вчителів пройшли чергову атестацію, 4 з них – підвищили свою кваліфікаційну категорію, 1 – атестований на присвоєння педагогічного звання «старший вчитель», 2 – підтверджено педагогічне звання «старший вчитель» та 1 - підтверджено педагогічне звання «вчитель-методист», 1 – атестований на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

Кiлькiсть переглядiв: 561