Основними завданнями дошкільного закладу є:

- забезпечення умов для того, щоб дошкільне дитинство для кожної дитини було радісним, змістовим, цікавим, щасливим, запам'яталось на довгі роки першими відриттями, зворушливими переживаннями.

- забезпечення кваліфіковоної турботи про зміцнення і збереження фізичного і психологічного здоров'я дітей.

- вироблення навичок здорового способу життя, закладення основ валеологічного орієнтування.

- спільно з сім'єю дбати про те, щоб кожна дитина зростала чемною, чесною, привітною, вихованою, інтелігентною, любила своїх батьків, родину, друзів, ріднукраїну.

- забезпечення умов для повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку дитини з метою виховання ініціативної, творчої особистості, яка вміє бути і старанним відповідальним вихованцем, і лідером, організатором.

- виховання активного пізнавального, морального ( бережного, шанобливого), естетичного ставлення до навколишнього світу - до явищ природи, предметів в побуту, до людей, до власної особи.

- прилучення дітей до основних складових людської культури - рідної мови, традицій, звичаїв, праці, мистецтва, моралі та ін.

- сворення умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами та способами розв'язування конфліктів і попередження ускладнень.

- забезпечення ув\мов для виховання в дітей почуття гордості й відповідальності за духовні та культурні надбання свого народу, поваги і дружнього ставлення до інших народів їх традицій. культури.

Кiлькiсть переглядiв: 310